Duyuru

 

19.11.2015

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

 

Grubumuzun ana hissedarı oldugu ,Kağıt ve Ambalaj Sektoründe faaliyette bulunan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri imalat San. ve Tic. A.Ş. (Selkasan), Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kaplamin), Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YalovaAmbalaj), Ova OLuklu  Mukavva AmbaLaj San. ve Tic. A.Ş. (Ova Oluklu) ve Atkasan Atık Degerlendirme San. ve Tic. A.Ş. (Atkasan) yonetiminde eşgüdüm ve etkinliğin artırılması, karar ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yeniden yapılanma yönünde birtakım kararlar almıştır. Bu kapsamda;

 

(a)    Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerimizin hissedarlar ile ilişkilerinin koordinasyonu; faaliyet sonuçlarının izlenmesi, kontrolü ve desteklenmesi; stratejik konularda genel kararların alınması ve uygulanmasının izlenmesi; Genel Müdür ve yardımcı kadrosu ile gerekli işbirliğinin saglanması konularını Üst düzeyde sevk ve idare etmek üzere Mehmet Ali KARAMEHMET gorevlendirilmiştir.

(b)   Şirketlerin yonetimlerinin tek ve ortak bir yapı ve organizasyon altında yürütülmesi amacıyla; Kaplamin Genel Müdürü isa DOGANLI'nın, mevcut gorevine ilaveten, Kağıt ve Ambalaj Grubu Genel Müdürü olarak atanması kararlaştırılmıştır.

(c)   Selkasan, Yalova Ambalaj ve Ova Oluklu'da genel müdür ve genel müdür yardımcısı  pozisyonlarının iptal edilmesine; bu şirketlerin Kağıt ve Ambalaj Grubu Genel Müdürü'ne baglı fabrika müdürlükleri şeklinde yeniden yapılandırlmasına karar verilmiştir.

 

 

Ayrıca, bu organizasyonel degişiklikler Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerimizin finansal yapılarının güçlendirilmesi; üretim, satış, tedarik ve benzeri sureçlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi yönündeki tedbirlerle desteklenmeye devam edilecektir. Böylece, çalışanlar, tedarikçiler, bireysel ve kurumsal müşteriler ve diger tüm çözüm ortakları ile birlikte, kağıt ve ambalaj sektoründeki üretim ve hizmet kalitemizin artırılması, geliştirilmesi ve daha etkin kılınması gayretlerimiz daha da ileri bir aşamaya taşımış olacaktır.

 

 

Saygıdeğer kamuoyunun bilgisine sunar, bu vesileyle ülkemiz ekonomisine artan bir tempo ile katmadeğer yaratma çabalarımızı teyit ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

ÇUKUROVA GRUBU

Facebookta Paylaş